Get in Touch
Blog
  1. Home >
  2. Blog Detail

May ngoam

Apr 14, 2020

M y đ o gầu ngoạm quăng l g ? N l một loại m y x y dựng, m y c ng tr nh c t c dụng để đ o đất đ , nạo v t ao hồ, k nh mương hoặc đ o hố m ng c ng tr nh ở nơi thấp hơn mặt bằng m y đứng. M y x c lật XGMA 916 giao kh ch ng y cuối năm

Get Price

Popular products

Hot Information